Związek Polaków na Białorusi skarży się na prześladowania przez „polskie” władze.

Poniżej film z udziałem Jarosława Chodynickiego, przewodniczącego komitetu „Pojednanie”.
http://www.youtube.com/watch?v=tRyVISSmxc8

Przestępczy element rządzący w Polsce realizując politykę UE i USA finansuje agenturalny ZPB niejakiej A. Borys. Nieświadomi Polacy należący do związku A. Borys są wykorzystywani do destabilizowania polityki białoruskich władz. Jednocześnie dokonuje się rozbicia mniejszości polskiej na Białorusi. Polacy należący do legalnego ZPB nie mają prawa wjazdu do Polski. Do Polski jest natomiast zapraszana A. Borys, której rządzący element użycza sejmowej trybuny Rzeczpospolitej do wygłaszania antybiałoruskich deklaracji. Podobne wystąpienia przed parlamentem UE umożliwiają jej zawiadujący tym tworem.
Tak jest realizowana na Białorusi racja stanu Państwa Polskiego, o czym poinformował przedstawicieli TV WPS polski konsul w Grodnie. A więc, tą racją stanu jest polityka destabilizowania sąsiadującej z Polską Białorusi, czyli dążenie do obalenia jej legalnych władz i wchłonięcie jej do UE oraz jednoczesne niszczenie polskiej mniejszości w tym państwie.

Ten sam element rządzący Polską prowadzi w interesie USA (np. J.Kaczyński, PiS) politykę antyrosyjską. Zatem, dążenie do osłabienia i wchłonięcia przez UE Białorusi lub jej likwidacja, spowoduje brak między Polską i Rosją niezależnego politycznie i gospodarczo tworu państwowego, co może znacząco ułatwić likwidację Polski na rzecz Niemiec (UE) i Rosji. Niemcy i Rosja nie mogą przecież pozwolić sobie na wykorzystywanie przez USA obszaru państwa polskiego do realizacji wymierzonej przeciw nim polityki USA. Tak, więc polską racją stanu – co oczywiste – winno być polityczne i gospodarcze wzmacnianie Białorusi. Przeciwne zdanie mogą mieć tylko idioci lub antypolscy zdrajcy.

Powyższe pozostaje słuszne nawet w sytuacji, gdy żydo-reżim w Polsce odwołuje swojego agenta, czyli A. Borys. Ten kosmetyczny zabieg jest politycznym ukłonem wobec Rosji ze strony UE-Niemcy, którym wysługuje się aktualny żydo-reżim. Celem tego zabiegu jest zmniejszenie/wyeliminowanie trzeciej siły – USA, zainteresowanej destabilizacją Białorusi i zainstalowaniem w niej władz realizujących politykę USA, czegoś w rodzaju J. Kaczyński – PiS.
Natomiast rzeczywista polityka reżimowych władz w Polsce wobec Białorusi oraz wobec Polaków na Białorusi (niezależnie od opcji PO, czy PiS) nie ulega żadnym zmianom.

Więcej o sytuacji Polaków na Białorusi będą mogli się Państwo dowiedzieć niebawem z reportażu TV WPS nagranego na początku czerwca 2010.

TV WPS – TV Wierni Polsce Suwerennej

Dariusz Kosiur

Reklamy