OŚWIADCZENIE

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014r., wobec wrogiego przejęcia, jako organizacja i środowisko polityczne wyrosłe wokół naszego programu politycznego i publicystyki, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie strony internetowej „wiernipolsce.worpress.com” oraz publikowane na tym portalu treści publicystyczne, oceny polityczne i komentarze do wydarzeń krajowych i zagranicznych.

Wrogie przejęcie strony było pewnym procesem, ale nastąpiło ostatecznie na skutek j naszej, tj. Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, wyraźnej deklaracji poparcia dla polityki władz Federacji Rosyjskiej w stosunku do obecnego przywództwa Ukrainy oraz wspierających je jawnie najbardziej wpływowych kręgów administracji i władzy Stanów Zjednoczonych, które wobec bankructwa światowego systemu finansowego opartego na dolarze amerykańskim postawiły na destabilizację międzynarodowej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wybrano drogę inspirowania, finansowania lub bezpośrednie uczestniczenie w lokalnych konfliktach wojennych, będących skutkami polityki dyktatu amerykańskiego, nie liczącego się z zasadami suwerenności narodów i państw oraz prawno międzynarodowymi zasadami pokojowego i niezawisłego współżycia niepodległych narodów – w ramach ich niezbywalnego prawa do samostanowienia i poszanowania własnych interesów.

 
Wyrazem niezgody na narzucany światu, Europie, w tym także Polsce – dyktat amerykański, któremu niestety bezkrytycznie i szkodliwie dla polskiego interesu narodowego ulegają także obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem wyrazem solidarności i poparcia i dla polityki obecnego kierownictwa Federacji Rosyjskiej było podpisanie się przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, w gronie sygnatariuszy, pod „Listem otwartym do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej” zredagowanym na przełomie kwietnia i maja 2014r. i opublikowanym oficjalnie 08.05.2014r.,w przeddzień rocznicy zakończenia II wojny światowej przeciwko niemieckiemu faszyzmowi, którego m.in. sojusznikiem był zwyrodniały, szowinistyczny, ludobójczy nacjonalizm ukraiński, do którego ideologii i praktyki nawiązują wprost obecne władze Ukrainy.

 
Wrogie przejęcie strony wiernipolsce.wordpress.com nie oznacza zaprzestania działalności politycznej i publicystycznej przez środowiska Wierni Polsce Suwerennej. Adres nowej strony internetowej zostanie wkrótce podany do publicznej wiadomości. Jak zawsze, tak i obecnie, a może ze szczególnym podkreśleniem ich autentyczności teraz- wszelkie prawa autorskie mają oraz pełną odpowiedzialność polityczną ponoszą jedynie te materiały udostępniane w powszechnej przestrzeni medialnej, które sygnowane są logo „Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej” oraz znakiem WPS PRODUCTION i Radio WPS.

 
Za Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej
I kierownictwo studia WPS PRODUCTION
Paweł Ziemiński
Dariusz Kosiur
Andrzej Skorski
Warszawa-Łódź, dnia 1 lipca 2014r.

logo-wps

 

Reklamy