Z pewnością w pierwszej chwili wielu odczyta ten tytuł niemal ze strachem, że oto autor nawołuje do rasizmu, a nawet gorzej, że rozsiewa niebezpieczny, tak zawzięcie zwalczany, antysemityzm. Jednak gdyby tytuł zamiast Żydów wymieniał każdą inną narodowość, np. Niemców, czy Chińczyków, którzy z wolna przybywają do Polski, to już bez najmniejszego zażenowania podjęlibyśmy publiczną dyskusję.

Tak oto jazgot powszechnych żydo-mediów i niestety, także opanowanych przez element żydowski instytucji naszego państwa, wytworzył absurdalną i niebezpieczną sytuację, w której my, Polacy, boimy się dyskutować o rzeczywistych zagrożeniach dla bytu naszego państwa i narodu. Doszło do tego, że cenzurujemy samych siebie unikając zdefiniowania zagrożeń płynących z faktu istnienia w naszym kraju mniejszości żydowskiej, dominacji Żydów we władzach III RP oraz wśród właścicieli systemów finansowych Zachodu, a co za tym idzie ich decyzyjnej roli w polityce Zachodu.

?????????????????????????????????????????????

Tolerancja żydowskiego szowinizmu = likwidacji polskiego państwa i narodu

Za sprawą opanowania europejskiej oświaty przez żydomasonerię, mniej więcej od czasów rewolucji francuskiej (1789r.), nie znamy historii własnego kraju. Z pewnością bardzo niewielu Polaków potrafi prawidłowo wskazać przyczyny upadku polskiej państwowości w XVII w. i jego apogeum w postaci rozbiorów w wieku XVIII. A właśnie jedną z głównych przyczyn tego upadku było opanowanie przez Żydów całego życia gospodarczego Polski w XVII w. (na podst.: Zarys gospodarczych dziejów Polski w czasach przedrozbiorowych, 1923 – prof. J.Rutkowski –  http://www.zhg.amu.edu.pl/zaklad/historia/rutkowski ). Także analogia do współcześnie trwającego upadku gospodarczego USA jest tu oczywista i ma sens.

Niewielu z nas także wie, że Żydzi podejmowali ogromne wysiłki polityczne, żeby nie dopuścić do restytucji naszej państwowości zarówno w 1918r., jak i w 1944r.

 

Zdecydowanie większa znajomość historii dotyczy okresu 1944-56, w którym Żydzi, tzw. bolszewicy, wymordowali tylko na obszarze PRL kilkaset tysięcy Polaków (w ZSRR ok. 2 mln). Dość dobrze orientujemy się we współczesnej historii Polski, choć wielu bardziej przeczuwa – przeczuwa słusznie -, niż wie, że od 1989r. Żydzi uzyskali w Polsce pełnię władzy – to ta władza patronowała i patronuje rozkradaniu i niszczeniu narodowego majątku Polaków. To ta władza uczyniła Polaków niewolnikami zachodniego systemu żydowskich lichwiarzy – właścicieli systemów finansowych. Zresztą wiedza o tym fragmencie historii istnieje wyłącznie w tzw. drugim obiegu, bo oficjalna oświata znajduje się pod kontrolą żydo-władzy III RP, nie istnieją także polskie narodowe media.

 

Zatem, czy powinniśmy obawiać się debaty na temat „Polska bez Żydów”?

Nie, nie tylko nie powinniśmy się jej obawiać, ale mamy prawo i obowiązek taką debatę podjąć. Do jej zainicjowania przyczynili się zresztą sami Żydzi, syjoniści i wszelkiej maści opłacony lub ogłupiony element filosemicki.

Przecież to właśnie te syjonistyczne elementy dysponujące w III RP nielegalną pełnią władzy wepchnęły nas do UE, która na gruzach państw narodowych ma być nowym tworem państwowym wystawionym na żer syjonistycznych lichwiarzy.

Największe żydowskie dzienniki w Europie, w tym żydowska gadzinówka Michnika, zamieściły niedawno manifest dwóch Żydów,  D. Cohn-Bendit’a i F. Marquardt’a pt. „Precz z państwem narodowym”.

Gdy UE – ta syjonistyczna wizja lichwiarskiego niewolnictwa, wykazuje oznaki upadku i niebawem runie, Żydzi, syjoniści i wszelki antypolski element, publicznie dyskutują budowę jednego państwa, które swym obszarem obejmie NRF, Polskę i Czechy. Na jawny antypolonizm i szowinizm elementów spod znaku gwiazdy Dawidy musimy, więc odpowiedzieć otwarcie i zdecydowanie:

 

                          debatę „Polska bez Żydów” uważam za otwartą.

 

Wiedzmy i pamiętajmy, że obrona bytu państwa i narodu, jego kultury, jest naszym niezbywalnym prawem i obowiązkiem i nie może być uważana za przejaw jakiejkolwiek wrogości, czy rasizmu. W Polsce władza musi należeć do Polaków narodowości polskiej.

 baner-wps-zaloba1.jpg

 

Dariusz Kosiur

Reklamy