Rosja perfekcyjnie wykorzystuje zorganizowaną przez międzynarodowe żydostwo rebelię na Ukrainie. Oczywiście prezydent Rosji, W.Putin, nie nazywa rzeczy po imieniu i nigdy nie mówi o syjonistycznych bandytach i terrorystach światowej polityki. Używa tu eufemizmu w postaci: „nasi zachodni partnerzy”. Jest w tym przejaw nie tylko wykwintnych manier i wyrafinowanej elegancji, ale także złośliwa ironia. A co może najistotniejsze, to przemilczanie żydowskiego sprawstwa ukraińskiej rebelii jest przede wszystkim polityczną taktyką na poziomie retoryki – wybija żydostwu z ręki ich najpotężniejszą medialną broń: zarzut antysemityzmu. To prezydent Rosji, W.Putin, stawia żydo-banderowszczyźnie na Ukrainie zarzut antysemityzmu. Tym samym grzmoci żydowskie łby ich własną pałą z napisem „zarzut antysemityzmu”.

16621_470081119788081_1745615918_n

Rosja udowadnia światu i światowemu żydostwu, że wywołanie społecznego fermentu, niezadowolenia, protestów na Ukrainie (ale także i w innych państwach) możliwe jest z zewnątrz. Jednak między tym, co robi międzynarodowe żydostwo wykorzystujące w świecie militarną siłę USA, na Ukrainie wyszkoloną syjonistyczną agenturę i tzw. organizacje pozarządowe, a działaniami na tym polu Rosji, istnieje kolosalna przepaść. Żydostwo dąży do podboju, skolonizowania, ograbienia i niszczenia narodów – Polacy winni to doskonale rozumieć, doświadczamy tego na własnej skórze od 1980r. Natomiast Rosja wychodzi tu na przeciw naturalnym dążeniom ukraińskiego społeczeństwa, w tym rosyjskiej licznej mniejszości, które chcą żyć w pokoju i w godnych warunkach bytowych. Oczywiście zastopowanie przez Rosję wpychania Ukrainy do żydowskiego obozu UE, czyli faktycznie w łapy finansowej mafii światowego żydostwa jest bezwzględną koniecznością, podyktowaną bezpieczeństwem Rosji osaczanej przez światowe żydostwo kolejnymi bazami jego zbrodniczej militarnej organizacji NATO. I Rosja nie może sobie na to pozwolić pomna doświadczeń lat 1980/90, czyli demontażu i rozgrabiania własnego państwa przez agenturę światowego żydostwa. I, co bardzo ważne, te cele polityczne Rosja osiąga bez jednego wystrzału, czym udowadnia wyższość słowiańskiej kultury politycznej i kultury w ogóle, nad syjonistycznym barbarzyństwem Zachodu. Ukraina ważna jest także dla Polaków. Znający historię wiedzą, że ukraińska państwowość ma charakter epizodyczny. Próby stworzenia państwa ukraińskiego dotyczą okresu tuż po I wojnie światowej i wynikały raczej z inspiracji światowego żydostwa, które w ten sposób dążyło do osłabiania Rosji i odzyskującej po zaborach suwerenność Polski. Współczesna Ukraina jest także tworem powstałym na początku lat 1990. na politycznej bazie demontażu i osłabiania Rosji z rządami podtrzymującymi antypolskie nastroje (pozytywny wyjątek stanowiły rządy prezydenta W.Janukowycza). Od początku XX wieku Ukraińcy byli skutecznie wykorzystywani przez międzynarodowe żydostwo, które inspirując w tym narodzie szowinizm (negatywna, skrajna postać – nie cecha – nacjonalizmu) budowało jednocześnie nastroje zawsze antypolskie i antyrosyjskie. Co, prawda ukraiński szowinizm wyrwał się spod żydowskiej kurateli w latach 20. i 30. XX wieku i pojawił się w nim także element antyjudaizmu (błędnie określanego antysemityzmem). Jednak niechęć do nas i do Rosjan okazała się silniejsza, zwłaszcza, że jest skutecznie podsycana od 1990r. przez żydo-banderowszyznę i jej zachodnich inspiratorów. Czy, zatem istnienie ukraińskiego państwa pod żydo-banderowską władzą z jej umocowaniem w USA i wkomponowanie Ukrainy w żydowską UE, w którą wciśnięto także Polskę, winno leżeć w interesie Polaków? Pytanie to jest czysto retoryczne – mam nadzieję, że dla znakomitej większości z nas. Powinniśmy być Rosji wdzięczni, że posiada siły i środki, żeby postawić zdecydowane VETO żydo-banderowskim rządom i wyrwać Ukrainę spod wpływów międzynarodowego żydostwa. Widzimy więc, że cele rosyjskiej polityki w kwestii ukraińskiej zbieżne są z celami polskiej polityki narodowej. A to, co prezentuje w kwestii ukraińskiej żydo-system władzy IIIRP jest stanowiskiem wyłącznie międzynarodowego żydostwa i jest działaniem na szkodę narodu i państwa polskiego. Jest wielce prawdopodobne, że międzynarodowe żydostwo organizując i inicjując ukraińską rebelię uruchomiło lawinę, która zmiecie nie tylko żydo-banderowski rząd Ukrainy, ale także żydo-systemy władzy w państwach słowiańskich, okupowanych przez światową finansową mafię Zachodu. Czego należy życzyć wszystkim nam Polakom i wszystkim Słowianom.   Dariusz Kosiur

Reklamy