Co to takiego owo gender?

Ciekawe, co o UE wiedział, a czego nie sam JPII, który nas tam zapędzał? Ciekawe jaki stosunek do gender mają wielbiciele PiS i obrońcy KK, bo przecież nie zaprzeczą, że PiS i KK popierają dążenia ukraińskich syjonistów wepchnięcia Ukrainy do UE?

Gender (czyt. dżender) – termin zaczerpnięty z języka angielskiego, obecnie jest wykorzystywany w języku polskim do określenia płci kulturowej lub płci społecznej – w odróżnieniu od płci określanej jako płeć biologiczna (ang. sex). W tym znaczeniu gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów płciowych, przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę.

Kreowanie performamtywne polega na ogłoszeniu, że np. jesteście mężem i żoną, w szpitalu po urodzeniu dziecka: to jest chłopiec itd., itp.

Termin Performatywność płci (inaczej: performatywność rodzajowa) (ang. gender performativity) został wprowadzony do socjologii przez filozofkę i teoretyczkę kultury Judith Butler (o niej poniżej) w książce „Uwikłani w płeć” (ang. Gender Trouble) i oznacza sposób konstrukcji płci społeczno-kulturowej poprzez jej nieustanne powtarzanie i odgrywanie.

Jest to więc teoria – z jakąkolwiek nauką nie ma „toto” żadnego związku -, której ideologowie wieszczą, że tym co określa człowieka naprawdę, jest płeć kulturowa, a nie biologiczna. Ci ideolodzy twierdzą wręcz, że nikt nie rodzi się mężczyzną, czy kobietą, ale jest do takich ról społecznie wychowywany.

 

Wychodząc, zatem z tych genderowo – performatywnych „rozważań”, czy może genderowo – performansowych – prawie jedno i to samo licho -, nie ma żadnej pewności, że wszystkie Tuski, Buzki, Środy, czy  Michniki…itd., itp. są ludźmi, choć jako tacy pojawili się w naturze. No bo, kto i jak zagwarantuje, że kulturowo i społecznie nie zostali ukształtowani np. na małpy? Tu nawet istniałby pewien dowód pośredni, ponieważ wiadomo w czyim cyrku występują, co mimo wszystko, nie najlepiej świadczy o „III RP z gwiazdą Dawida w tle”.

 

 

       Słowo o Judith Butler(lesbijka – współczuć, czy gratulować?)

indeks

Urodziła się w 1956r. w Cleveland. Jest amerykańską filozofką feministyczną, profesorką literatury porównawczej i retoryki University of California w amerykańskim Berkeley, zajmuje się teoriami władzy, tożsamości i płci.

I nie jest chyba bez znaczenia, że przodkowie Butler pochodzili z Węgier i z Rosji – matka była krzewicielką ortodoksyjnego judaizmu, a ojciec od dzieciństwa uczęszczał do synagogi reformowanej.

 

 

Nie warto szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Żydzi znajdują się zawsze w awangardzie destruktorów ludzkiej cywilizacji. Ważniejsze jest inne pytanie: co zrobić, żeby ten regres powstrzymać i odwrócić? – na to pytanie musimy znaleźć odpowiedź i to możliwie szybko, póki nie jest jeszcze za późno.

 

                                            Inne małpy

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako „stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet.

Małpy z WHO ustaliły np. w drodze telefonicznego referendum – poprzez głosowania ustalono naukową prawdę! -, że homoseksualizm nie jest zboczeniem, tylko naturalnym, zgodnym z normą, zachowaniem seksualnym człowieka (takie ustalenie przyjęło dwadzieścia lat wcześniej, w 1973r., Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne). Do przegłosowania tej prawdy w drodze referendum zaproszono tylko część specjalistów, przeważnie pochodzenia żydowskiego – samą awangardę.

 

Polskie szkolnictwo, oświata, media także opanowane są przez podobne małpy, których zadaniem jest degeneracja naszej, polskiej, europejskiej, ludzkiej, kultury, niszczenie rodziny, która jest podstawową jednostką tworzącą naród. Niszczenie rodziny, to niszczenie narodu.

Czas, więc na eksterminację z naszej ludzkiej społeczności wszelkich małp, a mówiąc poważnie czas eksterminować z naszego życia barbarzyńców i czynione przez nich zło.

Lud w swojej masie jest na szczęście zdrowy: już piąty raz spalono symbol pederastów – tęczę ustawioną na wprost kościoła na pl. Zbawiciela w Warszawie.

2023f6e960a2038163a474a2b8c15108

Dariusz Kosiur