z15935461Q,Michail-Borisowicz-Chodorkowski-Czlowiekiem-Roku-2

Przy okazji warto dodać, że  żydo-rząd  PiS w 2006r.  wywianował Chodorkowskiego kilkoma miliardami $USA wyjętymi z kieszeni polskich podatników.

Na  żądanie  międzynarodowego  żydostwa z USA zwalczającego Rosję i jej firmy  paliwowe,  żydo-rząd  PiS  nakazał  PKN Orlen  dokonać  zakupu od firmy Jukos   (własność  Chodorowskiego)  rafinerii  w  Możejkach,  która przynosi straty polskiej rafinerii.  Straty  te  pokrywają  Polacy  w  cenie  paliwa.

Żydowski  złodziej został człowiekiem roku gadzinówki Michnika, a żydowska gadzinówka  Michnika została uhonorowana  odznaczeniem  najwyższego  urzędnika żydo-systemu  IIIRP,  prezydenta  IIIRP,  niejakiego  Bronisława K.

 

ALeqM5jTDuQc7z_Oiit-xBaubTt8tXuu6QPrezydent Bronisław K.: „Gazeta Wyborcza była zaangażowana w walkę o wolność”

 

Odznaczenie gadzinówka otrzymała oczywiście z okazji 25 lat opluwania Polski i Polaków.

01-Cala-Polska-bieje-dzieciM

 

Znany  Polakom  aktor,  D.Olbrychski życzył gadzinówce dalszych sukcesów, a sobie życzył,  żeby jego wnuki mogły kształtować swój światopogląd na żydowskiej gadzinówce przez następne 25 lat.

 

85342f6ffafc0a3e6ed02972bc79235a,750,470,0,0

W dzisiejszej  gadzinówce  Michnika przeczytamy także (na str.9)  rozmowę  z żydowskim socjalistą, ekonomistą, R. Bugajem

 

72960532-05a9-11e2-a8fb-0025b511229e.tiff                   R. Bugaj i równie dobry młody ekonomista R. Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 

– pamiętamy go z czasów „Solidarności”.  Otóż  ów  ekonomista (R.Bugaj)  opowiada się za wprowadzeniem podatku od majątku,  czyli  za wywłaszczaniem Polaków – rewolucję demokratyczną Solidarności czas dokończyć.

 

 

AngoRaCoMamyy1

 

z15935465Q,Michail-Chodorkowski-Czlowiekiem-Roku--Gazety-Wybo

Dariusz Kosiur

PS

Jeden z ostatnich tekstów, jaki pojawił się 10.05.2014r. na stronie wiernipolsce.worpress.com przed jej przejęciem przez agenturę żydo-reżimu. Tekst już nie istnieje, został usunięty.